Гидрозатворлар

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ VA SUV XO’JALIGI VAZIRLIGI
SUV XO’JALIGI SANOAT KORXONALARI UYUSHMASI

ПС турдаги гидрозатворлар